In vroeger dagen lag de molen ver buiten de beschermde stad, ver buiten het bereik van de veilige muren. Lieden onderweg, met goeds én kwaad in de zin, konden de onbeschermde molen gemakkelijk benaderen, denk aan de Bokkenreijders. Nu nog is te zien dat beschermende maatregelen voor onheil van buitenaf nodig waren. Bij een aantal van de authentieke ramen zijn nu nog zware tralies te zien.

 

Reizigers, kooplieden, mensen op de vlucht en soldaten uit vele landen zijn hier binnen geweest. Zij kwamen om graan te laten malen en soms om te confisqueren, vaak als voorbode op weer een aanval op de stad. In die eeuwen leed de stad Sittard geregeld oorlogsschade en wisselde vaak van machthebber.

Van de Spanjaarden, de Duitsers, de Oostenrijkers, de Russen waren het de Fransen die het meest invloedrijk waren doordat zij de hertogelijke goederen, waaronder de molen van Ophoven, in beslag namen en in 1805 openbaar verkochten.

 
 
 
 

Uit die tijd, waarin de Fransen de stad eerst belegerden en daarna een tijd lang bestuurden, dateert een notitie in het stadsarchief van Sittard waarin vernoemd wordt dat Franse soldaten werden ingekwartierd in “Herberg Die Fünf Heringe”. De Duitse spelling daarin is niet raar in een tijdperspectief waarin de landgrens van de Nederlanden en Duitsland tussen Sittard en Geleen gelegen was en Sittard dus Duits grondgebied was. Evenmin was het indertijd vreemd en zelfs gebruikelijk indertijd, dat naast de Ophovenerhof, een molen, een bakhuis maar ook een herberg in het bezit was van dezelfde heer. Daarmee is ook de link van de aantekening over de Herberg in het archief rond de Ophovenermolen te verklaren.

 
 

De soldaten die ingekwartierd werden, waren waarschijnlijk betrokken bij de belegering van Sittard. Daarbij werd in 1677, ten tijde van de Hollandse Oorlog, door de Franse troepen een grote stadsbrand aangestoken die de stad bijna volledig verwoestte. Ook het stadsarchief van Sittard van voor 1677 is daarbij grotendeels verloren gegaan, waardoor duidende archiefstukken vooralsnog niet meer te achterhalen zijn. Hierdoor is het tot op de dag van vandaag niet gelukt de exacte ligging van “Herberg Die Fünf Heringe” te achterhalen.

 
 
 

Buitenplaats De Vief Heringe wordt nu in het Sittards dialect geschreven. Wetende dat in het Sittards dialect een lange smalle man wordt getypeerd als ’n Hering’ is er daarom voor gekozen om vijf lange smalle Franse soldaatjes het gezicht te laten zijn van deze Buitenplaats. Een Buitenplaats die net als in vroeger dagen voor iedereen een welkom, veilig, gastvrij en bourgondisch onderkomen wil zijn.